DEFINITIVNI VODIC KROZ GOVOR TELA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela. by Piz, Alan; Piz, Barbara. Book condition: New. Book Description. Vulkan izdavastvo, paperback. New. Serbian language. Title, Definitivni vodič kroz govor tela. Authors, Allan Pease, Barbara Pease. Translated by, Tanja Milosavljević. Edition, 2. Publisher, Mono i Manjana, Buy Definitivni vodic kroz govor tela by Alan; Piz, Barbara Piz (ISBN: ) from Amazon’s Book Store. Everyday low prices and free delivery on.

Author: Mijind Tutaur
Country: Dominican Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 27 December 2014
Pages: 80
PDF File Size: 7.45 Mb
ePub File Size: 14.9 Mb
ISBN: 422-9-41292-396-5
Downloads: 20192
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Taumuro

Ova knjiga dae vam odgovore na neka od pitanja koja su vas najvie zbunjivala u vezi s tim zato se ljudi ponekad ponaaju na odreeni nain, a zauvek e promeniti i vae ponaanje.

Uradie sve to traim. Ljudi gla-de kosu ili glavu zato to ih je majka tako teila kad su bili deca. Prema tome, lekcija je ovde jasna – izbegavajte prekrtanje ruku na grudi-ma u bilo kojim okolnostima, sem ako vaa namera nije da drugi-ma pokaete da se ne slaete s njima ili da ne elite da uestvujete. Uvebavanje lanog osmehaKao to smo rekli, veina ljudi ne ume svesno da razlikuje laan osmeh od pravog i uglavnom smo zadovoljni ako nam se neko osmehuje – bez obzira na to da li je njegov osmeh pravi ih laan.

Ova dvojica su samo stajala, zapanjeni onim to su upravo videli.

Siemund Frojd je jednom definitiivni pacijentkinju kros je, iako je g0-vorila da ima srean brak, nesvesno svlaila i navlaila burmu na prst. U dvadesetoj godini, zaposlio sam se kao agent za prodaju osiguranja i potukao nekoliko rekorda prodaje u firmi u kojoi sam radio, postavi najmlaa osoba koja je tokom prve godine na poslu prodala polisa u vrednosti od preko milion dolara.

Kasnije u ivotu, ovo moe da daa osobi izgled slian buldogu. Smeh do suzaSa psiholoke i fizioloke take gledita, smeh i pla su tesno po-vezani.

Definitivni vodic kroz govor tela

Mnogi defniitivni su pravi eksperti u lairanju govora tela, sa svrhom da navedu glasae da poveruju u ono to im govore, a za politiare koji su u tome uspeni – poput Dona F. Tri pravila za tano tumaenjeOno to vidite i ujete u nekoj situaciji ne mora obavezno da od-raava i stvarne stavove ljudi.

U rimsko doba, noenje bodea skrivenog u rukavu bilo je uobiajena praksa, tako da su Rimljani, zatite radi, uobiajili da se pozdravljaju hvatanjem za doruje. Get to Know Us. Toni i eri Bler se “stisnutih usana” raduju njenoj poslednjoj trudnoi2. Zato prekrtene ruke mogu da budu pogubneIstraivanje sprovedeno u Sjedinjenim Dravama na temu gesta Prekjhenih dfeinitivni pokazalo je neke zabrinjavajue rezultate.

  GLEMBAJEVI KNJIGA PDF

Procenio je da prosena oso-ba izgovara rei tokom ukupno deset do dvanaest minuta u toku dana, a da prosena reenica traje svega oko 2,5 sekundi. Osmehujte se bez prestanka. U nekim zemljama, rukovanje sa enom jo uvek je nesigurna rabota naprimer, u mnogim muslimanskim zemljama to se smatra nepri-stojnim; umesto toga, prihvatljiv je laki naklon glavomali se postepeno ustanovljava da se ene koje iniciraju vrst stisak rukc smatraju – u veini zemalja osobama irih shvatanja i ostavlja-ju bolji prvi utisak.

Ima, meutim, sluajeva u kojima se govor tela namerno la-ira kako bi se stekle odreene prednosti. Skoro svaki put sam mogao da predvidim koja e da pristane na ples a koja nee. Kad je osmeh iskren, mesnati deo oka izmeu obrve i onog kapka – nabor ko-e neposredno iznad onog kapka pomera se nanie, a kraj obr-va se neznatno sputa.

Pet najeih tipova osmehaOvo to sledi jeste rezime i analiza uobiajenih tipova osmeha onih koje verovatno svakodnevno viate: Devedeset posto ljudi raa se sa sposobnou da baci desnu ruku ispred tela, samoodbrane radi.

krkz Inicijator pokuava da pokae prisnu povezanost s primaocem, dok isto-vremeno nastoji da kontrolie njegov pokret. Stvar je u tome da ono to vidite i ujete poveete s okruenjem u kojem se sve deava i iz-vuete mogue zakljuke. To vam omoguava da razdvojite injenice od izmiljotina i stvarnost od mate.

Budui da je osmeh tako razoruavajui gest, veina ljudi pogre-nopretpostavljada jeomiljen meulaovima. Snaga dlana Jedan od telesnih signala koji se najmanje primeuju, ali su zato najsnaniji, emituje ljudski dlan kad nekome daje uputstva ili nareenja, ili prilikom rukovanja.

Definitivni Vodic Kroz Govor Tela Pdf Download | bangkorasu

Ako vidite da vam neko prua ruku drei je na prikazani na-in, evo nekoliko naina da mu kontrirate: Na govorni jezik, meutim, priznaje vano mesto koje go-vor tela zauzima u naem komuniciranju. I ne samo to: Lupi akom o sto. Primalac takav stisak tumai kao gofor posveenosti susretu, ali u to mogu da budu umeane i kulturne i druge implikacije – u nekim azijskim i afrikim kultu-rama, mlak stisak ruke je norma, dok snaan moe da se shvati kao uvreda.

Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life. U jednoj od svojih brojnih studija na temu smeha, Riard Dejvidson, profesor psiho-logije i psihijatrije s Univerziteta u Viskonsinu Medisonkaio je svoje ispitanike za EEG aparate elektroencefalografekoji mere aktivnost modanih talasa, i prikazivao im komine filmove. To definiivni kako je Kenedijev ubedljiv govor jroz znatno promenio stanje stvari i ka-ko je naposletku, zahvaljujui upravo tome, pobedio na predsed-nikim izborima.

  MADHWA VIJAYA KANNADA PDF

Definitivni vodic kroz govor tela by Piz, Alan; Piz, Barbara –

To moe da okira silediju, stoga ovaj postupak morate da koristite selektivno i samo kao poslednje pribeite. Svaki gest je kao jedna re, a jedna re moe da ima vise razliitih znaenja. Stav dovodi do pojave gesta, a zadrava-nje gesta ne dozvoljava promenu stava. Pod takvim okolnostima, prodavcima se savetuje da je bolje da saekaju da druga osoba inicira rukovanje, a ako se to ne desi, da samo lagano klimnu glavom u znak pozdrava.

Kako da zadrite kontakt pogledom na nudistikoj plai Kako da privuetc panju mukarca Veina laova gleda vas pravo u oi Kako da izbegnete napad iii zlostavljanje Pogled iskosaPojaano trcptanjcNemiran pogledGeografija licaPria o politiarimaDuo, zagledaj se u moje oiPrvih 20 sekundi razgovoraNa koji ste kanal podeeni?

Tumaite gestove u skladu s kontekstomSve gestove bi trebalo razmatrati u skladu s kontekstom u kojem se pojavljuju.

Alan i Barbara Piz – Definitivni Vodi Kroz Govor Tela

Neko ko nosi neodgovarajuu ili tesnu odeu katkada ne mo-e da upotrebljava odreene gestove, a to moe da ima uticaja na 0,0 vor tela. Rezultat toga je da lju-di mogu da “seckaju” izdisaj i prilagoavaju ga kako bi proizvo-diJigovori smeh. Jesmo li vam dobro “pogodili”? Budui da je osmeh, u sutini, sig-nal potinjavanja, naim precima je bilo potrebno da prepoznaju da li je stranac koji im prilazi prijateljski raspoloen ili agresivan, a oni koji to nisu bili u stanju, plaali su taj svoj nedostatakglavom.

Ovo poka-zuje da je veina ljudi sklona da prekrsti ruke na grudima onda kad se ne slae s onim to uje. Profesor Rut Kembel, s Univerzitetskog koleda u Londonu, veruje da u mozgu postoji “neuron za odraavanje”, koji pokree deo odgovoran za prepoznavanje lica i izraza i izaziva trenutnu reakciju odraavanja.

Ova knjiga e vam pokazati ta propustate.